Students : Engineering Physics

Engineering Physics - 2022
S.No Name Roll Number
1 TANISH OLETI EP22B001
2 VATSAL NIRAJ RAMANUJ EP22B002
3 KOTRA HARIHAR SATWIK EP22B003
4 ARUNACHALAM RAMESH EP22B004
5 BHAVADARINI G EP22B005
6 AMRUTHA KRISHNAN RAJASHREE EP22B006
7 SHAKTI ANIL SHARMA EP22B007
8 FARSEEN M EP22B008
9 HARIHARASUDHAN S EP22B009
10 DHIRAJ J EP22B010
11 SUDHARSAN K EP22B011
12 PRANESH K R EP22B012
13 PARVATHY K NAVEEN EP22B013
14 AISHWARYA S EP22B014
15 RIZAM DNYANESHWAR MAHESHKAR EP22B015
16 DANDU VENKATESH EP22B016
17 BATHULA SAI PRASAD EP22B017
18 CHOUGULE AKANKSHA MANJUNATH EP22B018
19 AADIT CHUGH EP22B019
20 AMOGH G OKADE EP22B020
21 AMRITHA S EP22B021
22 ANOUSHKA SANGHI EP22B022
23 ARIJIT KUMAR DAS EP22B023
24 C SHANKARANARAYANAN EP22B024
25 ETIKALA NIHAS REDDY EP22B025
26 HARISH K N EP22B026
27 HERSH ADITYA SAMDANI EP22B027
28 JAI VISHWAS KARANDIKAR EP22B028
29 JAIVAL KETAN SHAH EP22B029
30 JOEL GEORGE KALLARACKAL EP22B030
31 KORAK DAS EP22B031
32 MADHUSHARA SURI S EP22B032
33 MANVANTH KRISHNA V EP22B033
34 MYLA GREESHMAN REDDY EP22B034
35 NOEL MANUEL EP22B035
36 PANTHAGANI ADITYA EP22B036
37 PILLAI GAUTAM VENUGOPAL EP22B037
38 SAKURUJATINKARTHIK EP22B038
39 SANKET PRAKASH TALAWAR EP22B039
40 SHREYAS S EP22B040
41 SHREYASH DILIP ATRAM EP22B041
42 SIDDHI SANTARAM VEER EP22B042
43 SUDHAKAR V EP22B043