Students : M.Tech

M.Tech - 2022
S.No Name Roll Number
1 KEVIN THYCHERRY SEBASTIAN PH22M001
2 ABHIJIT ABHIMANYU KAMBALE PH22M002
3 ERUKALA SUDHAKAR KUMAR PH22M003
4 GANESH SINGH NEGI PH22M004
5 MOHAMMAD USMAN RAJA PH22M005
6 RAJ GUPTA PH22M006
7 S PREM KUMAR PH22M007
8 SONU KATIYAR PH22M009
9 RITOSREE SUTRADHAR PH22M010