Students : Ph.D

Ph.D - 2022
S.No Name Roll Number
1 JAYDEEP LOHIA PH22D001
2 MAYANK PH22D003
3 SUDARSHAN DAS PH22D004
4 AMAN KUMAR PH22D006
5 SOURAV MONDAL PH22D015
6 SHOUVIK SARKAR PH22D020
7 SOURAV SAMANTA PH22D030
8 ANUSREE VIJAY PH22D032
9 BHAVESH ARJUN GUPTA PH22D033
10 NILESH PH22D035
11 PRAVEENA GANAPATI HEGDE PH22D041
12 TIASHA ROY PH21D302
13 ARVIN GOPAL SUBRAMANIAM PH22D800