IITM Summer Fellowship Programme - 2018

List of Selected Candidates
Back to HOME
S.No
Application Number
Name

1

PH18SFP0096

GURU LAKSHMI S

2

PH18SFP0307

NAMAN AGARWAL

3

PH18SFP0173

RANADEEP ROY

4

PH18SFP0033

MD RAGIB HUSSAIN

5

PH18SFP0475

DHRUV PATEL

6

PH18SFP0315

JAYATEE KANWAR

7

PH18SFP0065

AKRITI RAJ

8

PH18SFP0437

SOMESH SABAT

9

PH18SFP0177

SREYA BANERJEE

10

PH18SFP0259

PRAGYAN PRATIM BORDOLOI

11

PH18SFP0197

TRIDIP RABHA

12

PH18SFP0590

PANKAJ BORAH

13

PH18SFP0327

KESAVAVARTHINI

14

PH18SFP0721

MARIA SHAJI

15

PH18SFP0415

SHREEVATHSA C S

16

PH18SFP0041

VISHWAKARMA NARENDRAKUMAR KRISHNANAND

17

PH18SFP0262

ISH MOHAN GUPTA

18

PH18SFP0629

KOMAL GUPTA


Back to HOME