Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Ph.D

# Name Roll Number
1 Soumen Pradhan PH16D044
2 Sachin C N PH16D045
3 Sreeram P G PH16D046
4 Mahima M Kurian PH16D047
5 Joydev Khatua PH16D049
6 Sanjay C P PH16D050
7 Pranav Jeevan P PH16D051
8 Biprojit Sana PH16D053
9 Anup Kumar Sikdar PH16D055
10 Saroj Kumar Barik PH16D056
11 Md Seraj Uddin Ansari PH16D052
12 Nithin Thomas PH17D002
13 Merin Jose PH17D004
14 Pritha Dey PH17D006
15 Amit PH17D008
16 Madhusmita Panda PH17D009
17 Athrey C D PH17D022
18 Rahul V R PH17D023
19 Sagarika Tripathy PH17D025
20 Buddhadeb Debnath PH17D027
21 Arya C S PH17D028
22 Koushik Mandal PH17D030
23 Vetrivel S PH17D300
24 Ragulkrishnan PH17D301
25 Induja P PH17D302