Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Ph.D

# Name Roll Number
1 AMAN SARDWAL PH20D088
2 JAYESH GOSWAMI PH20D089
3 RASMI RANJAN MOHAPATRA PH20D090
4 ROHIT KUMAR SINGH PH20D092
5 ABHISHEK ANAND UKEY PH20D095
6 SANUJA KUMAR KHUNTIA PH20D099
7 SAIKAT DAS PH20D100
8 SAGAR MALLICK PH20D101
9 JHANSI RANI M PH20D102
10 SUBHASHREE MISHRA PH20D302
11 PRIYANKA P RAJAN PH20D303
12 VIKASMITA SAMANTA PH21D006
13 SASHIKANTA MOHAPATRA PH21D007
14 SUSHIL PH21D008
15 WAHIDUR RAHMAN PH21D009
16 NEERAJ KUMAR PH21D012
17 DEBOJYOTI RAY CHAWDHURY PH21D014
18 SANTOSH KUMAR SAHU PH21D015
19 KARAN DOGRA PH21D016
20 SHUBHAM SINGH PH21D017
21 AASHISH PANWAR PH21D019
22 NAVEEN KUMAR PH21D023
23 AMAN KUMAR BEHERA PH21D025
24 MEHAK PH21D040
25 NILAKSHA BARMAN PH21D045
26 GANAPATI DASH PH21D050
27 SANDIP KUMAR PADHI PH21D053
28 AKSHAY KUMAR PH21D054
29 SAMIM HOSSAIN PH21D057
30 UMASHANKAR JENA PH21D058
31 DANDIGUNTA BABUJI PH21D300
32 MRINAL DEKA PH20D200
33 ANKITA PH20D201
34 ASWATHI SAMPANRAJ PH20D202