Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Sc.

# Name Roll Number
1 Ajay Kumar PH17C001
2 Ajeet Kumar Mishra PH17C002
3 Amit Kumar Saha PH17C003
4 Anirban Paul PH17C005
5 Anoma Ganguly PH17C006
6 Aritra Kumar Gon PH17C007
7 Arkodip Biswas PH17C008
8 Arundev Sarkar PH17C009
9 Bharti PH17C010
10 Biprajit Mondal PH17C011
11 Bishal Kumar PH17C012
12 Bubunu Biswal PH17C013
13 Chanchal PH17C014
14 Chinmoy Dey PH17C016
15 Debendra Majhi PH17C017
16 Dhrubajyoti Biswas PH17C018
17 Kamlesh Chaurasiya PH17C020
18 Kuntal Halder PH17C021
19 Manas Debnath PH17C023
20 Manish PH17C024
21 Meenabati Tudu PH17C025
22 Motilal Jana PH17C026
23 Mufeed K PH17C027
24 Mukesh Kumar Singh PH17C028
25 Nilesh Kumar Prajapati PH17C029
26 Pratik Haldar PH17C030
27 Ravindra Kumar PH17C031
28 Saikat Sadhukhan PH17C032
29 Saptarshi Roy Chowdhury PH17C033
30 Saurav Kumar PH17C034
31 Sayan Mitra PH17C035
32 Seema PH17C036
33 Shikhar Srivastava PH17C037
34 Shraddha Gupta PH17C038
35 Shubham Gupta PH17C039
36 Shuvadip PH17C040
37 Soumya Kumar Das PH17C041
38 Tuhinsubhra Jana PH17C042
39 Vasanth Kumar B PH17C043
40 Vatsal Prasad PH17C044
41 Vikas Yadav PH17C045