Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Sc.

# Name Roll Number
1 ABHIK BHATTACHARJEE PH19C001
2 ADARSH KUMAR PH19C002
3 AMIT KUMAR PH19C003
4 ANSHUMAN NAYAK PH19C004
5 ARGHYADEEP DAS PH19C005
6 ASHISH RAWAT PH19C006
7 ATHARVA MANOJ KHAIRNAR PH19C007
8 CHASHANDEEP SINGH PH19C009
9 DIKSHA PH19C011
10 GAURAV SHARMA PH19C012
11 GOVIND SINGH TANWAR PH19C013
12 HARI SADHAN GHOSH PH19C014
13 HIMANSHI PH19C015
14 J NAGARAJAN PH19C016
15 KAUSTAV CHATTERJEE PH19C017
16 KAUSTUV DHRUPATI PH19C018
17 KIRAN KUMAR PANIGRAHI PH19C019
18 KONAPALA SAI KEERTAN PATRO PH19C020
19 MD FAISAL ANSARI PH19C021
20 NANDIGHOSHA SAHOO PH19C022
21 NAYAN VH PH19C023
22 PRATIK SANJAYBHAI SHAH PH19C024
23 PRITAM KUMAR BANGAL PH19C025
24 PRIYA KRISHNA KUMAR PH19C026
25 PROSUN SANTRA PH19C027
26 RAHUL KUMAR PH19C028
27 RANJITH S PH19C029
28 SAHIN MOHAMMED MARUF ISLAM PH19C030
29 SAMAR MURMU PH19C031
30 SARIT SINGH CHAUHAN PH19C032
31 SARVENDRA SINGH YADAV PH19C033
32 SHASHANK GUPTA PH19C034
33 SHYAM VISWANATH G PH19C035
34 SNIGDHADEV CHAKRABORTY PH19C036
35 SOURAV BAG PH19C037
36 SOURAV DUTTA PH19C038
37 SOURAV MANNA PH19C039
38 SUDIPTA DAS PH19C040
39 TAMAL ROYCHOWDHURY PH19C041
40 VARSHA PH19C042
41 VINIT TYAGI PH19C043
42 VIRENDER SINGH YADAV PH19C044
43 VISHWAS GAUR PH19C045