Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Sc.

# Name Roll Number
1 Abhishek Chattaraj PH18C001
2 Adarsh Kumar PH18C002
3 Anant Rastogi PH18C003
4 Anirban Chakraborty PH18C004
5 Ayush Amitabh PH18C005
6 Balram Saini PH18C006
7 Bharti Diwakar PH18C007
8 Bhaskar De PH18C008
9 Bhupen Dilip Dabholkar PH18C009
10 Chanderprabha PH18C010
11 Chhagan Bhati PH18C011
12 Dipankar Barman PH18C012
13 Goldy Ahuja PH18C013
14 Gourab Pal PH18C014
15 Kalpana Khokhar PH18C015
16 Keshav Sishodia PH18C016
17 Kumar Kush Rana PH18C017
18 Lalit Singh Bhandari PH18C018
19 Mainak Das PH18C019
20 Mali Ram Sharma PH18C020
21 Mayur Prakash Deshmukh PH18C021
22 Mehak PH18C022
23 Mohd Ali PH18C023
24 Mudimadugula Ranjith Kumar PH18C024
25 Nitesh Kumari PH18C025
26 Pragati Patel PH18C026
27 Rohan S PH18C027
28 Sakil Khan PH18C028
29 Samim Akhtar PH18C029
30 Sandra Maria Jose PH18C030
31 Shanmi Deibor Syntem PH18C031
32 Shivaprasad V PH18C032
33 Shovan Gayen PH18C033
34 Siddhartha Gupta PH18C034
35 Sumarlang Ryntathiang PH18C035
36 Surojit Samir Bhattacharyya PH18C036
37 Suvranil Ghosh PH18C037
38 Swarnava Barui PH18C038
39 Tanmay Sanjay Thakur PH18C039
40 Tapesh Gautam PH18C040
41 Umashankar Jena PH18C041
42 Unde Jayesh Pramod PH18C042
43 Varsha PH18C043
44 Yadav Shivam Umashankar PH18C044