Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Sc.

# Name Roll Number
1 AMAN CHAUDHARY PH21C001
2 AMANDEEP PANDEY PH21C002
3 ANINDYA PRAKASH MOHANTY PH21C003
4 ANKITA MAHANTA PH21C004
5 AYANABHA DE PH21C005
6 BHERA RAM PH21C006
7 BIDHI VIJAYWARGIA PH21C007
8 DAMANBHA KHARBYNGAR PH21C008
9 DIWAKAR GAUR PH21C009
10 GYANENDRA PRATAP ROY PH21C010
11 HARSHIT AGRAWAL PH21C011
12 JATIN YADAV PH21C013
13 JAY TEJAS DESAI PH21C014
14 JITENDRA KUMAR MEENA PH21C015
15 JONAH PADUNG PH21C016
16 KANAN VIJAY VIRKAR PH21C017
17 KANIKA SHARMA PH21C018
18 KARTIK SUNAAD R PH21C019
19 KAUSHIK PAL PH21C020
20 KHANNU VERMA PH21C021
21 KUMAR SANSKAR PH21C022
22 LIPSA BEHERA PH21C023
23 M. S. DINESH PH21C024
24 MANISHIT KUNDU PH21C025
25 MEHRAJ CHHETRI PH21C026
26 MOHD AMIR PH21C027
27 MOHD MURTAZA PH21C028
28 MS.SONIA PH21C029
29 NIRMAL DINESH PADWAL PH21C030
30 PRADDUMAN KUMAR PH21C032
31 PRATHAMESH RANJAN BANKHELE PH21C033
32 PRATUL MANNA PH21C034
33 PRAVEEN THALORE PH21C035
34 RAHUL SINGH PH21C036
35 RASHMIRANJAN BHUTIA PH21C038
36 SATYAM DAS PH21C039
37 SAYAK DAS PH21C040
38 SAYANTAN POALI PH21C041
39 SIDARTH S PH21C043
40 SNEHIL PANDEY PH21C045
41 SUBHASH KUMAR PH21C046
42 SURAJ PAL PH21C047
43 TAMOJIT GHOSH PH21C048
44 VANDRA OM YASHVANTBHAI PH21C049
45 VENKATA SAI REDDY CHINTAMREDDY PH21C050
46 YASAR ARAFATH.K PH21C052
47 YATHAM SRI TEJA PH21C053
48 YATHINDRA SAI RAHUL MATTEGUNTA PH21C054
49 SHIRSENDU ROY PH21C042