Provisional selection list for Ph.D fellowship
JANUARY 2014
Back to HOME
Reg.no
Name
PH13D0010
Pranab Parimal Biswas
PH13D0022
Narmada Basva
PH13D0025
Gyanti Prakash Moharana
PH13D0035
Soumyajit Saha
PH13D0053
Vidya V Menon
PH13D0056
Hisay Lama
PH13D0062
Midhunlal P V
PH13D0064
Subish John
PH13D0137
Krishnakumar Ravindran
PH13D0159
Devanaboina Svvu Kumar


Waiting list for Ph.D fellowship
JANUARY 2014

Reg.no
Name
PH13D0019
Soumendra Kumar Das
PH13D0063
Asish Kumar Mohapatra
PH13D0088
Nikita Porwal
PH13D0115
Gummaluri Venkata Sivasree
PH13D0136
Arjun U
PH13D0160
Aswani

Back to HOME