logo
 

M.Sc Students


 

M.Sc - 2013


S.No.
Roll No.
Name of the Student
1.       
PH13C001 ABHISHEK MAJUMDER             
2.       
PH13C002 AFSAL K                       
3.       
PH13C003 AMAL GARAI                    
4.       
PH13C004 AMARESH DEY                   
5.       
PH13C005 ANUSREE V K                   
6.       
PH13C006 ARABINDA BERA                 
7.       
PH13C007 ARUN MALLA CHOWDHURY          
8.       
PH13C008 ATIF MD                       
9.       
PH13C009 BABITA                        
10.   
PH13C010 BISHNUPADA GHOSH              
11.   
PH13C011 DIPANKAR PAL                  
12.   
PH13C012 INDRAJIT MAITY                
13.   
PH13C013 JIJITH M                      
14.   
PH13C014 KALYAN BISWAS                 
15.   
PH13C015 KARUNA SINDHU MALIK           
16.   
PH13C016 KSHAMA KESHAV ZINGADE         
17.   
PH13C017 MILAN PALEI                   
18.   
PH13C018 MOUMITA NASKAR                
19.   
PH13C019 MRINAL SARKAR                 
20.   
PH13C020 NAFIS REZWAN KHAN CHOWDHURY   
21.   
PH13C021 NILAY MAJI                    
22.   
PH13C022 POOJA MUKHERJEE               
23.   
PH13C023 PROLAY KRISHNA CHANDA         
24.   
PH13C024 PUJA SWARNAKAR                
25.   
PH13C025 RAHUL SAHA                    
26.   
PH13C026 RAVI KUMAR                    
27.   
PH13C027 RENADHEER C S                 
28.   
PH13C028 RHITODEEP SAHA                
29.   
PH13C029 SAMANTA PAL                   
30.   
PH13C030 SAMBHU CHARAN DAS             
31.   
PH13C031 SANTU MANNA                   
32.   
PH13C032 SAPTARSHI DAS                 
33.   
PH13C033 SAYANTAN GHOSH                
34.   
PH13C034 SHASHI PRIYA BALMUCHU         
35.   
PH13C035 SHIFA SINDHU                  
36.   
PH13C036 SHUBHAYAN BHATTACHARYA        
37.   
PH13C037 SIMRAN SINGH                  
38.   
PH13C038 SOUMYODEEP DEY                
39.   
PH13C039 SOURAV BANERJEE               
40.   
PH13C040 SUJIT NARAYANAN               
41.   
PH13C041 SWETA MARIAM GEORGE           
42.   
PH13C042 TUSHAR MONDAL                 
43.   
PH13C043 VENKETESH T R                 

 

M.Sc - 2010


S.No.
Roll No.
Name of the Student
1
PH12C001 AMAL ABDUL RAHMAN
2
PH12C002 ARABINDA BEHERA
3
PH12C003 ARITRA DAS
4
PH12C004 ARITRA NARAYAN BOSE
5
PH12C005 ASWATHI BALAGOPAL V
6
PH12C006 BANKIM CHANDRA DAS
7
PH12C007 CHINMOY RAJAK
8
PH12C008 DARSHAN M KAKKAD
9
PH12C009 DEBASIS MAITY
10
PH12C010 GOURAB BHATTACHARJEE
11
PH12C011 HARSHAY YADAV
12
PH12C012 JENKINS ROY
13
PH12C013 KAUSHIK SAHA
14
PH12C014 L JAYATHI
15
PH12C015 MADHAV KRISHNAN V
16
PH12C016 MALAYAJA CHUTANI
17
PH12C017 MANABENDRA MANI
18
PH12C018 MAYARANI M
19
PH12C019 MOUMITA PATRA
20
PH12C020 NILANJAN KUNDU
21
PH12C021 NIMMI DAS A
22
PH12C023 PARTHA PRATIM BASUMALLICK
23
PH12C024 PRERNA KABTIYAL
24
PH12C025 RAIHAN AHAMMED
25
PH12C026 RESMI P K
26
PH12C027 SAMRAT SEN
27
PH12C028 SANTANU DE
28
PH12C029 SAYAN CHAUDHURI
29
PH12C030 SEENA P H
30
PH12C031 SHARMILA B
31
PH12C032 SHRUTI KARTIK PATEL
32
PH12C033 SHUBHANKAR MISHRA
33
PH12C034 SOUMIK BANDYOPADHYAY
34
PH12C036 SUKDEV DOLAI
35
PH12C037 SURYANARAYAN MONDAL
36
PH12C038 SWAGATO SARKAR
37
PH12C039 TUHIN KUMAR MAJI
38
PH12C040 WRIJUPAN BHATTACHARYYA