logo
 

Phd Students List


Ph.D Scholars as on 30 July 2013


Page 1


S.No.
Name of the Scholar
Roll No.
Guide
1.        
Brajesh Tiwari   PH06D010 Dr.M.S.Ramachandra Rao
2.        
M Krishna Surendra  PH07D013 Dr.M.S.Ramachandra Rao
3.        
G.Ramesh    PH07D017 Dr.V.Subramanian
4.        
C.Ganesh Raj PH07D019 Dr.P.N.Santhosh
5.        
Magesh J  PH07D032 Dr.P.Murugavel
6.        
C.R.Kumaran PH07D035 Dr.M.S.Ramachandra Rao
7.        
Sunil Kumar S PH08D006 Dr.M.S.Ramachandra Rao
8.        
Bhosale Udaysinh T  PH08D009 Dr.Arul Lakshminarayan
9.        
Priyanka Mohan   PH08D011 Dr.Rajesh Narayanan
10.    
Vidhya G. Nair  PH08D019 Dr.V. Subramanian / Dr.P.N.Santhosh
11.    
Jaidev    PH08D020 Dr.S.Ramaprabhu
12.    
Radhu.S   PH08D021 Dr.C.Vijayan
13.    
M Shareef Kolathodi  PH08D022 Dr.T.S.Natarajan
14.    
 Robin John PH08D023 Dr. Pradeep / Dr. C. Vijayan
15.    
 Prashant Dabas PH08D025 Dr. K. Hariharan / Dr. V. Subramanian
16.    
 Divya   PH09D001 Dr.S.Ramaprabhu
17.    
R Ramachandra Kiran    PH09D002 Dr.G.Markandeyulu
18.    
Alak Banik    PH09D003 Dr. P.C. Deshmukh / Dr. M. Pattabiraman
19.    
Venkatashwarlu PH09D006 Dr.Harish Kumar
20.    
B.G.Ganga    PH09D009 Dr.P.N.Santhosh
21.    
Rajim Ali Mandal PH09D010 Dr.V.R.K.Murthy
22.    
Ankita Pandey PH09D013 Dr.P.B.Sunilkumar / Dr.Aditi Simha
23.    
Venkatarao Chunchu PH09D015 Dr. G. Markandeyulu
24.    
P.Tamilarasan PH09D021 Dr.S.Ramaprabhu
25.    
A.Venkata Ravindra PH09D023 Dr.Prahallad Padhan
26.    
Chiranjib Nayek PH09D025 Dr.P.Murugavel
27.    
Minakshi Nayek PH09D026 Dr. James Libby / Dr. Suresh Govindrajan
28.    
Kapil Gupta PH10D001 Dr. M.S. Ramachandra Rao
29.    
Imran Mohamed PH10D002 Dr.V.Subramanian
30.    
S. Dinesh kumar PH10D003 Dr.V.Subramanian
31.    
Sreenath. V PH10D004 Dr.L. Sriramkumar
32.    
Ramanjaneyulu Mannam PH10D005 Dr. M.S. Ramachandra Rao
33.    
 Mridula Baro PH10D007 Dr.C.Vijayan / Dr.S.Ramaprabhu
34.    
 Sreeja.K.K PH10D008 Dr.P.B.Sunil Kumar
35.    
Sasibhusan Mahata PH10D009 Dr.Neelima M Gupte
36.    
 Pranati Nayak PH10D011 Dr.S.Ramaprabhu
37.    
 Raman Namboodiri.C.K PH10D013 Dr.Prem B Bisht
38.    
 Rajasekhar Pothala PH10D014 Dr.G Markandeyulu
39.    
Abhilash T PH10D015 Dr.S. Kasiviswanathan / Dr.G. Markandeyulu
40.    
Balasubrahmaniyam M PH10D019 Dr.S. Kasiviswanathan / Dr.A.R. Ganesan
41.    
Dasaradha Ramarao S PH10D021 Dr.V.R.K. Murthy
42.    
Deepak Bhat PH10D022 Dr. Manoj Gopalakrishnan
43.    
Dhanya S Murali PH10D024 Dr.A. Subrahmanyam / Dr. M K Jain
44.    
Ganesh Kotagiri PH10D025 Dr. G. Markandeyulu
45.    
Guruprasad Sahoo PH10D026 Dr. Mahaveer Kumar Jain
46.    
Jemseena V PH10D027 Dr. Manoj Gopalakrishnan
47.    
Kodam Ugendar PH10D028 Dr.G. Markandeyulu
48.    
Madhusmita Tripathy PH10D029 Dr.P.B. Sunil Kumar
49.    
Pavana Sri V Mocherla PH10D030 Dr. Sudhakar Chandran / Dr. M.S. R Rao
50.    
R.S. Prasanna PH10D031 Dr.C.V. Krishnamurthy

 

 

Page 2

 

S.No.
Name of the Scholar
Roll No.
Guide
51.    
Radhamani AV PH10D032 Dr. Sudhakar Chandran / Dr.M.S. R Rao
52.    
Radhika K   PH10D033 Dr.N. Harish Kumar
53.    
Rajib Mondal   PH10D035     Dr.R. Nirmala
54.    
Sony Varghese PH10D040 Dr. K. Hariharan / Dr. A. Subrahmanyam
55.    
Sudip Pal  PH10D043 Dr.A.R. Ganesan / Dr.C.V. Krishnamurthy
56.    
Bhaskar Chandra Behera  PH11D001 Dr.Prahallad Padhan                               
57.    
Narasimha Murty M  PH11D002 Dr. Aravind Gopalan
58.    
Jayachandra Bingi  PH11D004 Dr.C.Vijayan
59.    
Satyanarayana Raju  PH11D005 Dr. Prem B Bisht
60.    
Santosh Kumar Singh  PH11D007 Dr.V.R.K.Murthy
61.    
Subhendu Kumar Manna  PH11D009 Dr.V.Srinivas
62.    
Sudhakara Reddy Bongu  PH11D010 Dr. Prem.B.Bisht
63.    
 Ashok Pullam Setty,  PH11D012 Dr S.Ramaprabhu
64.    
 K. Fabitha,   PH11D013 Dr Sudhakar Chandran / Dr M.S.R Rao
65.    
 Joynarayan Mukherjee,  PH11D015 Dr M.S.Ramachandra Rao
66.    
Madhumita Sahoo, PH11D017 Dr S.Ramaprabhu
67.    
 Manmadha Rao Banki,   PH11D019 Dr Somnath Chanda Roy
68.    
S.K. Mohammad Yasin, PH11D020 Dr S.Kasiviswanathan / Dr V.Srinivas
69.    
Thirmal Chinthakuntala,  PH11D030 Dr P.Murugavel
70.    
Ajit Kumar Jena PH12D002 Dr.Ranjit Kumar Nanda
71.    
Anoop Baby K B PH12D003 Dr. G. Markandeyulu / Dr.A. Subrahmanyam
72.    
Arif Iqbal Mallick PH12D004 Dr.M.S.Ramachandra Rao
73.    
Dinesh Kumar PH12D005 Dr.M.S.Ramachandra Rao
74.    
Jafar Sadiq E PH12D008 Dr. L.Sriram Kumar
75.    
Lijin George PH12D009 Dr.Manu Jaiswal
76.    
Prasanth Krishnan K.P PH12D010 Dr.James Frederick Libby
77.    
S. Raghu PH12D011 Dr. P.N. Santhosh / Dr. S. Ramaprabhu
78.    
Swetamber Prakash Das PH12D012 Dr.Neelima M Gupte 
79.    
Taniya Mandal PH12D013 Dr. Prasanta Kumar Tripathy
80.    
K. Uday Kumar PH12D014 Dr.A. Subrahmanyam
81.    
Jaffino Stargen D PH12D016 Dr. L. Sriram Kumar
82.    
Raj Kumar Manna PH12D017 Dr. P.B. Sunil Kumar
83.    
Abdul Basith .K PH12D019 Dr. P.K. Behera
84.    
Aleena Chacko PH12D020 Dr.P.K. Behera
85.    
Ananya .G PH12D022 Dr.S. Ramaprabhu
86.    
Ankur Mandal PH12D023 Dr. P. C. Deshmukh
87.    
Asalatha A.S PH12D026 Dr. S. Ramaprabhu
88.    
Benny Joseph PH12D028 Dr. Aditi Simha
89.    
Bramhachari Khamari PH12D029 Dr. B. Ranjith Kumar Nanda
90.    
Deepak Kumar PH12D030 Dr. M K Jain / Dr. A. Subrahmanyam
91.    
Divya. N PH12D032 Dr. S. Ramaprabhu
92.    
Gokul Raj .R PH12D033 Dr.C.V. Krishnamurthy
93.    
L Pradipkanti Devi  PH12D036 Dr. Dilip Kumar Satapathy
94.    
Lakshman Dhal PH12D037 Dr. P.N. Santhosh / Dr. R.Nirmala
95.    
Lakshmi Kola PH12D038 Dr.P. Murugavel
96.    
Martando Rath PH12D040 Dr.M.S. Ramachandra Rao
97.    
Prabal Sen PH12D043 Dr.S. Kasiviswanathan
98.    
Pritha Dolai PH12D044 Dr.Aditi Simha
99.    
Raghwinder Singh PH12D046 Dr.M. Pattabiraman
100.       
Rajivgandhi. R PH12D047 Dr. R. Nirmala

Page 3S.No.
Name of the Scholar
Roll No.
Guide
101.       
Rambabu Yalavarthi PH12D048 Dr. Somnath Chanda Roy / Dr. Manu Jaiswal
102.       
Rashmi C Shende PH12D049 Dr. S. Ramaprabhu
103.       
Roby Chacko PH12D050 Dr. G. Aravind
104.       
Shaina P.R. PH12D052 Dr. Manu Jaiswal
105.       
Sharannia .M.P PH12D053 Dr. P.N. Santhosh / Dr.R.Nirmala
106.       
Shibnath Samanta  PH12D055 Dr.K. Sethupathi
107.       
Subhasis Samanta PH12D056 Dr.B. Ranjith Kumar Nanda
108.       
Subramaniyam.K PH12D057 Dr.Markandeyulu
109.       
Suresh.G PH12D058 Dr.Dilp K. Satapathy / Dr.P.B. Sunil Kumar
110.       
Tapan Kumar Das PH12D059 Dr. Sudhakar Chandran
111.       
S. Mallesh PH12D062 Dr.V. Srinivas
112.       
Arnab Pal PH13D002 Dr. P. Murugavel
113.       
Bellarmine.F PH13D003 Dr.M.S.Ramachandra Rao
114.       
Haripriya G.R. PH13D004 Dr. K. Sethupathi / Dr. V.Sankaranarayanan                            
115.       
K. Rajan Rebin PH13D005 Dr. James F Libby
116.       
Lincy Stephen PH13D006 Dr. V. Subramanian
117.       
Nandana Nandakumar M PH13D007 Dr. Harish Kumar
118.       
Radhika V. Nair PH13D009 Dr. A.R.Ganesan
119.       
Ramchandra Dhal PH13D012 Dr. P.N.Santhosh
120.       
T. Srikanth Reddy PH13D013 Dr. Somnath Chanda Roy
121.       
Ushasi Roy PH13D014 Dr. Manoj Gopalakrishnan
122.       
Antarjami Sahoo PH13D021  
123.       
Anupama Roy PH13D022 Dr. Neelima M Gupte
124.       
Aprita Gosh PH13D023 Dr. Ramaprabhu S
125.       
Debika Chowdhury PH13D028 Dr. Dawood Kothawala/ Dr. Srinivas V
126.       
Devi.G.R PH13D029 Dr. Ramaprabhu S
127.       
Geethu.P.M PH13D031 Dr. Dillip K Satapathy/   Dr.Basavaraj Guruppa, CY
128.       
Imon Kalyan PH13D032 Dr. Krishnamurthy C V
129.       
Karthika C PH13D034 Dr. Santhosh P.N
130.       
Manikya Pratima B PH13D035 Dr. A. Subrahmanyam / Dr. Mahaveer K Jain
131.       
Pradip Laha PH13D040 Dr. Lakshmi Bala S
132.       
Pretheesh Kumar V C PH13D041 Dr. Sethupathi K
133.       
Ranjana Rani Das PH13D042 Dr. Santhosh P.N
134.       
Sarath Srinivas S PH13D044 Dr. Sunethra Ramanan
135.       
Shashi Bhusan Mishra PH13D045  
136.       
Shashikant Singh Kunwar PH13D046 Dr. Rajesh Narayanan
137.       
Soumya Bhattacharya PH13D048 Dr. Dillip Kumar Satapathy
138.       
Sudhakara Rao Hari PH13D050 Dr. Srinivas V
139.       
Sutapa Samanta PH13D052 Dr. Suresh Govindarajan
140.       
Umesh Kumar Sinha PH13D053 Dr. Prahallad Padhan
141.       
Vasumathy Ravishankar PH13D054 Dr. Manu Jaiswal / Dr. Ramaprabhu S
142.       
Vikas Sharma PH13D056 Dr. Sudakar Chandran
143.       
Hanuma  Kumar Dara   PH13D071  
144.       
Atal Bihari Swain PH13D073  
145.       
Sachin Krishnan T V PH13D074  
146.       
Durgesh Kar PH13D078  
147.       
Joydeep Singha PH13D079  
148.       
Biporjoy Sarkar PH13D083